Opakowania z tworzyw sztucznych to spora grupa odpadów przemysłowych, stykamy się z nią w niemal każdym sektorze polskiego przemysłu. Aby unieszkodliwić tak dużą grupę odpadów trzeba właściwej technologii – recykling i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych to domena firmy EKOSERWIS. Jak wygląda kompleksowy odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych (opakowań) skierowany do firm? Przekonajmy się…

Warto wiedzieć, że oferta na odbiór i recykling odpadów niebezpiecznych opakowaniowych skierowana jest do sektora przemysłowego, więcej informacji oraz dane kontaktowe na składanie zapytań można znaleźć na OdbieramyOdpady.com.

Czytaj również: Utylizacja odpadów 15 01 02

Recykling odpadów niebezpiecznych – opakowania

Opakowania z tworzyw sztucznych to spora grupa problematycznych odpadów do gospodarowania przez zakłady przemysłowe. Wyzwaniem jest nie tylko odpowiednie składowanie i utylizacja odpadów niebezpiecznych, ale także ich odzysk. Nowoczesna polityka odpadowa, prowadzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, stawia na recykling odpadów niebezpiecznych. Dla takich kodów odpadów jak 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) oraz 15 01 10* (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone) firma EKOSERWIS prowadzi recykling i przetwarzanie odpadów opakowaniowych metodą R3 i R5. Zgodnie z obowiązującą ustawą to:

Dla kogo kierowana jest oferta? Utylizacja odpadów niebezpiecznych (opakowań) dotyczy przede wszystkim zakładów przemysłowych / produkcyjnych (automotive, farby i lakiery, przemysł chemiczny i petrochemiczny itp.), producenci farmaceutyków, kosmetyków i wyrobów chemicznych, jak również przemysł spożywczy i rolniczy. Zakłady produkcyjne reprezentujące tę część polskiej gospodarki produkują rocznie tony odpadów z tworzyw sztucznych, jak kanistry, beczki i inne opakowania przeznaczone do unieszkodliwienia.

Recykling odpadów niebezpiecznych w Polsce

Przedsiębiorstwo EKOSERWIS, działające na terenie całej Polski, opracowało sprawnie działający system odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych, a następnie ich utylizację w siedzibie z użyciem sprawdzonych, bezpiecznych dla środowiska technologii – przetwarzanie odpadów metodą R3 i R5.

W pierwszej kolejności firma oferuje odbiór odpadów w zakładzie produkcyjnym – w sposób sprawy, ekologiczny i opłacalny ekonomicznie. Transport odpadów może być prowadzony bezpośrednio przez zleceniodawcę lub przez firmę odpadową na korzystnych warunkach. Następnie następuje najważniejszy etap czyli recykling i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych (opakowań). EKOSERWIS wykonuje tę usługę w oparciu o stosowne uprawnienia oraz rozliczając się z klientem w formie rzetelnej dokumentacji (między innymi #KPO, #DPO, #DPR i pozostałe dokumenty środowiskowe).

Czytaj również: