Usługa, którą świadczy EKOSERWIS polega na odbiorze od Klientów wykorzystanych, brudnych i zanieczyszczonych opakowań (w kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych oraz w kodzie 15 01 10* – Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone), a po ich przetworzeniu i oczyszczeniu, zawrócenie ich jako surowiec lub produkt nadający się do ponownego użytku.
Podczas odbioru opakowań przestrzegamy wszelkich przepisów związanych z ochroną środowiska.

Odbieramy odpad swoim transportem (typu ciągnik z przyczepą). Transport jest realizowany do 7 dni od zgłoszenia, bądź ustalana jest częstotliwość na cały miesiąc/półrocze/rok. Od 2022 roku istnieje możliwość zgłaszania zapotrzebowania na podstawienie kontenera dla obu kodów.

Oferty/ceny za odbiór zależne są od rodzaju odpadu, ilości i lokalizacji. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

KONTAKT 

- Marta Wawrzyniak: +48 730380560

- Justyna Szulczewska: +48 690500520