Czy wystarczy dziś za prawidłowe gospodarowanie odpadami przemysłowymi traktować wyłącznie ich odbiór, składowanie i unieszkodliwianie? Współcześnie odpowiedzialne gospodarowanie takimi odpadami jak opakowania z tworzyw sztucznych to przede wszystkim recykling i przetwarzanie, w czym specjalizuje się firma EKOSERWIS, działająca online w serwisie OdbieramyOdpady.com.

Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5 – jaki cel?


Informacje na temat odpadów przemysłowych są co najmniej niepokojące – ich ilość rośnie, obecnie stanowi aż 90% wszystkich odpadów produkowanych w Polsce. Spora część z tych odpadów to opakowania z tworzyw sztucznych, jak kanistry, beczki i zbiorniki o bardzo zróżnicowanej pojemności i kształcie – słowem, trudne do zarządzania. Wiele z tych opakowań pochodzi z sektora przemysłowego, który generuje tzw. odpady niebezpieczne, zatem chodzi także o odbiór opakowań zanieczyszczonych lub zawierających resztki takich odpadów wewnątrz.

Odbiór, recykling i przetwarzanie odpadów tego typu to spore wyzwanie, któremu czoła stawiają przedsiębiorstwa odpadowe wyposażone w technologie / know how, stosowne pozwolenia, zaplecze logistyczne itd. Przykładem jest firma EKOSERWIS, świadcząca recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5 na terenie całej Polski.

Celem działalności takich jednostek jest odbiór i odzysk surowca, jakim jest tworzywo sztuczne. Chodzi o maksymalizację efektywności procesów oczyszczania i przetwarzania opakowań z tworzywa, by surowiec ponownie kierowany był do cyklu produkcyjnego, nie zaś składowany czy unieszkodliwiany. Gwarantuje to dwustronna współpraca na linii firma odpadowa – zakład przemysłowy.

 

recykling metoda r5

 

Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5 – szczegóły


Jedynie firma posiadająca zgody lokalnych jednostek administracyjnych może prowadzić recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5 w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego oraz ludzi. Zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy o odpadach z 2012 r. odzysk odpadów metodą R5 to : recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych. W przypadku EKOSERWIS za odpady te rozumie się opakowania z tworzyw sztucznych, w tym np. kanistry, zbiorniki i beczki o zróżnicowanej pojemności i kształcie.

Odbiorcami powyższej usługi jest wiele sektorów polskiej gospodarki, przede wszystkim zaś zakłady przemysłowe z branży automotive, farb i lakierów, chemicznej i petrochemicznej, jak również producenci leków, farmaceutyków oraz kosmetyków, zakłady produkcji spożywczej i rolnej oraz wiele innych. Wszędzie tam korzysta się z opakowań z tworzyw sztucznych, wiele z nich jest zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi.

Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5 – kontakt


Zakłady przemysłowe, które szukają wsparcia przy odbiorze i przetwarzaniu opakowań z tworzyw sztucznych, zachęca się do bezpośredniego kontaktu z profesjonalną firmą odpadową EKOSERWIS, która oferuje odbiór odpadów niebezpiecznych u klienta, transport do siedziby, a następnie recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5. Wszystko prowadzone jest w oparciu o respektowane prawnie certyfikaty i dokumenty. Zachęcamy do nawiązania współpracy na OdbieramyOdpady.com lub telefonicznie pod numerem +48 790 855 755.

Czytaj również: