Gospodarka odpadami stawia przed nami nowe wyzwania – zmiany związane ze środowiskiem naturalnym pokazują wyraźnie jak istotne jest dzisiaj właściwe zarządzanie odpadami przemysłowymi. Odpowiedzialne oraz skuteczne zarządzanie. O roli, jaką odgrywa w tym procesie recykling i przetwarzanie odpadów metodą R3 i R5 opowiedział nam specjalista, reprezentujący serwis OdbieramyOdpady.com.

Czytaj również: Utylizacja 15 01 02

Recykling i przetwarzanie odpadów z myślą o środowisku naturalnym…

Celem wszystkich podmiotów, czy to ustawodawców, czy też firm prowadzących recykling odpadów niebezpiecznych, jak EKOSERWIS, jest dzisiaj minimalizowanie szkód, jakie niesie produkcja przemysłowa dla środowiska naturalnego. Szacuje się, że w Polsce aż 90% odpadów to odpady z sektora przemysłowego – lwią część stanowią opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Tutaj celem jest właściwa utylizacja odpadów niebezpiecznych (inaczej unieszkodliwianie). Przy współpracy z odpowiednimi jednostkami zakłady przemysłowe mogą, w zgodzie z prawem i obowiązującymi standardami środowiskowymi, przekazać odpady niebezpieczne firmie, która zrealizuje na zlecenie recykling odpadów niebezpiecznych.

Dla nas ważne jest sformułowanie: recykling i przetwarzanie odpadów opakowaniowych. Dlaczego? Nie wystarczy dzisiaj zlokalizować, odebrać i składować opakowania z tworzyw sztucznych. Dzisiaj celem jest coś więcej – odzysk tworzyw sztucznych i włączenie tego surowca do cyklu produkcyjnego. Firma EKOSERWIS oferuje firmom przetwarzanie odpadów (opakowań) metodami R3 i R5, uznanymi w kraju.

Recykling i przetwarzanie odpadów w oparciu o wysoki standard oraz dokumentację

Po czym poznamy profesjonalnie prowadzone usługi związane z recyklingiem odpadów niebezpiecznych? Przede wszystkim po rzetelnie prowadzonej dokumentacji – klienci EKOSERWIS mogą uzyskać pełną dokumentację, w tym #KPO, #DPO, #DPR oraz inne ważne dokumenty środowiskowe. Są one istotne, bo respektowane przez prawo – chronią klienta i stanowią podstawę do tego, by przedstawić odpowiednie działania z odpadami niebezpiecznymi generowanymi w czasie produkcji.

Recykling i przetwarzanie odpadów opakowaniowych

Ważne by mieć świadomość, że konkretnym procesom, jak recykling czy utylizacja odpadów niebezpiecznych, mogą podlegać konkretne grupy odpadów. Są one wyszczególnione w ustawie za pomocą kodów. Recykling i przetwarzanie odpadów prowadzonych przez EKOSERWIS dotyczy grup: 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych oraz 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Wykorzystywane jest w tym celu przetwarzanie odpadów (odzysk) metodą R3 i R5.

• R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
• R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

Czytaj również: