Jesteśmy epoką konsumentów. Gospodarka naszego kraju, a w skali makro – naszej planety, generuje miliony ton odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów niebezpiecznych. Według prawa, takie odpady muszą być poddane specjalnemu traktowaniu i nie mogą znaleźć się w strumieniu odpadów komunalnych. To zadanie dla przedsiębiorstw jak EKOSERWIS, które prowadzą recykling i przetwarzanie odpadów metodą R3 i R5. O odbiór i recykling odpadów opakowaniowych z polskich zakładów zapytaliśmy eksperta przedsiębiorstwa EKOSERWIS

Zobacz także: Recykling R5

Na czym polega recykling odpadów niebezpiecznych w Polsce?

Chodzi o zachowanie najwyższych standardów i bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego przy zarządzaniu odpadami niebezpiecznymi, w naszym przypadku odpadami opakowaniowymi. Utylizacja odpadów niebezpiecznych to dziś nie tylko ich odbiór i składowanie, stoimy przed zdecydowanie większym wyzwaniem: należy prowadzić recykling odpadów niebezpiecznych, odzyskiwać tworzywa sztuczne i zawracać je do cyklu produkcyjnego.

Jako specjaliści z ponad 10 letnim stażem, firma EKOSERWIS dopracowała zarówno cały proces logistyczny odbioru odpadów od klienta i jego transportu, jak i technologię, która uwzględnia efektywny recykling i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych metodami R3 i R5. Wiemy jak problematyczne jest gospodarowanie odpadami dla firm z sektora przemysłowego. Dlatego przy ciągłej współpracy z takimi zakładami odpady są bezpiecznie odbierane, po naszej stronie jest utylizacja odpadów niebezpiecznych, klient dostaje na to właściwe dokumenty. Mowa o opakowaniach z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) oraz opakowaniach zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (kod 15 01 10*).

Recykling odpadów niebezpiecznych – kto odbiorcą usługi, jaki zasięg?

Trudno wskazać sektor naszej gospodarki, który przeważa wyraźnie, gdyż w różnych częściach kraju można zauważyć np. większe ilości odpadów opakowaniowych z sektora automotive, w innym zaś zdecydowanie więcej z sektora spożywczego i rolniczego. Tak naprawdę każdy zakład przemysłowy ma dzisiaj w strumieniu odpadów jakieś odpady opakowaniowe lub odpady zanieczyszczone, kwalifikowane jako niebezpieczne. Szacuje się, że odpady przemysłowe to nawet 90% wszystkich odpadów w Polsce, to pokazuje jaki potencjał przejawia recykling i przetwarzanie odpadów metodami R3 i R5.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych to misja, która przyświeca EKOSERWIS od przeszło dekady. Wciąż pojawiają się nowe cele i nowe wyzwania, oferta kierowana jest jednak do klientów z całego kraju. Specjaliści, w oparciu o respektowane dokumenty, przygotują dla klienta cały proces wraz z odbiorem i transportem. EKOSERWIS wystawia #KPO, #DPO, #DPR i pozostałe dokumenty środowiskowe, zapewniające bezpieczeństwo prawne klientów.

Szczegóły oferty oraz dane kontaktowe w celu składania zapytań ofertowych na odbiór odpadów niebezpiecznych (opakowań) można znaleźć na OdbieramyOdpady.com.

Czytaj również: