Wśród wielu grup odpadów przemysłowych, szczególnie warte uwagi są tzw. opakowania z tworzyw sztucznych, które opisywane są przez katalog odpadów kodem 15 01 02. To duże pojemniki wykorzystywane w produkcji np. chemicznej lub spożywczej, np. kanistry. Co dzieje się z takimi odpadami po odbiorze z zakładu przemysłowego? Gdzie nawiązać współpracę i jak zorganizować recykling i przetwarzanie odpadów 15 01 02?

odibór i utylizacja 15 01 10*


Utylizacja i odbiór odpadów 15 01 02 – klasyfikacja, źródło powstawania


Jak nietrudno się domyślić, utylizacja odpadów niebezpiecznych to ważne zagadnienie w aktualnej polityce odpadowej Unii Europejskiej. Jednak lwią część odpadów przemysłowych stanowią zwykłe opakowania z tworzyw sztucznych, są to np. beczki, kanistry, zbiorniki, w których przechowywane są surowce, półprodukty i produkty o szerokim przeznaczeniu. Odbiór odpadów z tworzyw sztucznych to zadanie profesjonalnych jednostek, takich jak EKOSERWIS. Specjalizacją tego przedsiębiorstwa jest recykling i przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych metodą R3 i R5.

Skąd pochodzą odpady 15 01 02? Głównie z przemysłu, szczególnie zaś z produkcji maszyn i samochodów, farb, lakierów i innych chemikaliów, a także z produkcji leków, kosmetyków, artykułów spożywczych oraz z sektora rolniczego. Lista zakładów generujących odpady 15 01 02 jest bardzo duża – widać zatem jak kluczowy jest ich odbiór oraz odzysk surowca.

EKOSERWIS oferuje również poszerzoną współpracę z zakładami przemysłowymi, która przewiduje odbiór opakowań z tworzyw sztucznych, zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi lub zawierających ich pozostałości (15 01 10*).

Utylizacja i odbiór odpadów 15 01 02 – jakie założenia?


Monitoring oraz kontrola stanu ilościowego tworzyw sztucznych w obiegu produkcji przemysłowej jest zadaniem niezwykle ważnym dla przyszłości naszego ekosystemu. Jest to możliwe dzięki wdrażanym coraz szerzej i skuteczniej technikom takim jak tytułowy recykling i przetwarzanie odpadów metodą R3 i R5.

Założeniem jest możliwie najefektywniejsze oczyszczanie i odzyskiwanie materiałów z tworzyw sztucznych do ponownego wykorzystania w przemyśle. Dzięki właściwemu postępowaniu z odpadami typu opakowania z tworzyw sztucznych, tak po stronie ich producenta, jak i jednostki odbierającej odpady, podjęto próbę zamknięcia obiegu tego surowca. Cel jest więc szczytny – ograniczyć emisję tworzyw sztucznych do środowiska oraz do strumienia odpadów, w którym nie powinny się znaleźć.

Polska firma EKOSERWIS jest przykładem jak na szeroką skalę prowadzić skuteczny recykling odpadów 15 01 02. Ofertę szerzej można poznać kontaktując się bezpośrednio z działem obsługi klienta lub poprzez wizytę na stronie OdbieramyOdpady.com.

Dzięki optymalizacji procesu odbierania i przetwarzanie odpadów, jak również doskonałej współpracy z polskimi przedsiębiorstwami, wytworzył się skuteczny i sprawny system recyklingu, z którego dziś może korzystać rosnąca liczba firm w całej Polsce.

Czytaj również: