Żyjemy w dobie bardzo intensywnych zmian klimatycznych i środowiskowych, część z nich wynika z intensywności rozwoju ludzkiej cywilizacji. Jest to zatem istotne wyzwanie dla ustawodawców, przedsiębiorców i jednostek zarządzających odpadami, by harmonijnie przeciwdziałać dalszym szkodom ekologicznym. Odpowiednie postępowanie odpadów poprodukcyjnych to tytułowye zagospodarowanie i przetwarzanie metodą R3, w której specjalizuje się firma EKOSERWIS.

 

Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów metodą R3 – jakie cele?


Wspomniana wyżej metoda została wyszczególniona w obowiązującej ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. W jej zapisie znajdziemy fragment opisujący odzysk odpadów rożnymi sposobami, co oznaczono za pomocą litery „R”. Ustawodawca wyróżnił 13 metod odzysku odpadów, dwie z nich, metodę R3 i R5 stosuje polskie przedsiębiorstwo EKOSERWIS (więcej na OdbieramyOdpady.com), które odbiera odpady przemysłowe na terenie całego kraju.

Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów metodą R3 to według ustawy odzysk lub regeneracja odpadów organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i biologiczne procesy przekształcania). Odzysk odpadów organicznych i ich ponowne wykorzystanie, czyli tzw. recykling, leży u podstaw współczesnej gospodarki odpadowej i wyznacza kierunek działań wszystkich jednostek w tym sektorze. Z uwagi na fakt, że odpady przemysłowe stanowią ponad 90% wszystkich produkowanych odpadów w Polsce, to właśnie zakłady produkcyjne są szczególnie odpowiedzialne za właściwe zarządzanie odpadami, właśnie we współpracy z takimi jednostkami jak np. EKOSERWIS.

Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów metodą R3 – dla kogo oferta?


Odzysk i tzw. recykling odpadów organicznych jest procesem, który adresowany jest do wielu sektorów polskiej gospodarki. Profesjonalne przedsiębiorstwo odpadowe jak EKOSERWIS, kieruje swoją ofertę przede wszystkim do producentów chemikaliów, farmaceutyków, kosmetyków, jak również do potężnego obecnie sektora produkcji spożywczej i rolniczej. Zasięg jest olbrzymi, a dzięki dwukierunkowej współpracy przedsiębiorstw i firm odpadowych – Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów R3 jest dziś sprawne, choć wciąż potrzebna jest rosnąca świadomość i polepszająca się polityka odpadowa.

Współpraca z jednostkami jak EKOSERWIS jest oparta o stosowną dokumentację, w tym certyfikaty i upoważnienia do prowadzenia odzysku odpadów na danym terenie. Transport odpadów może odbywać się zarówno za pośrednictwem zlecającego, jak i przez firmę odbierającą odpady do recyklingu. W obu przypadkach zabezpieczony transport trafia do siedziby, gdzie prowadzony jest recykling i odzyskiwanie metodą R3. Powstaje w efekcie tzw. surowiec wtórny, który ponownie może wziąć udział w procesie produkcyjnym, np. kompost, który dedykowany jest do produkcji rolniczej. Klient otrzymuje komplet dokumentacji, potwierdzających prawidłowość prowadzonych prac.

Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów metodą R3 – kontakt

Jeśli Państwa firma wymaga profesjonalnej obsługi w zakresie odbierania i przetwarzanie odpadów z grupy 15 01 02 oraz 15 01 10*, zachęcamy do kontaktu ze specjalistami EKOSERWIS na OdbieramyOdpady.com lub pod numerem +48 790 855 755 – usługa prowadzona jest na terenie całej Polski, to między innymi recykling i przetwarzanie opakowań z tworzyw sztucznych, jak kanistry, zbiorniki i beczki, szeroko stosowane w przemyśle.