Odpady pochodzące z przemysłu to lwia część wszystkich odpadów w naszym kraju oraz na świecie. Jako konsumenci musimy więc podjąć odpowiednie kroki, by przynajmniej część z tych odpadów została ponownie wykorzystana. Jeśli idzie o opakowania z tworzyw sztucznych, wykorzystuje się recykling odpadów niebezpiecznych, w czym specjalizuje się firma EKOSERWIS.

 

Utylizacja odpadów niebezpiecznych – opakowania

Odpady przemysłowe to w dużej części opakowania, stykamy się z nimi praktycznie w każdym sektorze gospodarki. To głównie opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) oraz opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (kod 15 01 10*). Właśnie te dwie grupy obejmuje recykling odpadów niebezpiecznych prowadzony już od przeszło dekady przez polską firmę EKOSERWIS na terenie całego kraju.

Profesjonalna, progresywnie działająca na rynku firma musi zapewnić klientowi kompleksową usługę, w tym odbiór i transport odpadów niebezpiecznych z zakładu produkcyjnego do miejsca, gdzie odbywa się recykling i przetwarzanie odpadów opakowaniowych metodami R3 i R5. To sprawdzone i skuteczne metody – chodzi przede wszystkim o to, by nie obsługa sektora przemysłowego nie kończyła się wyłącznie na odbieraniu i składowaniu problematycznych opakowań. Celem jest recykling odpadów niebezpiecznych – odzyskanie możliwie maksymalnej ilości tworzyw sztucznych i ponowne włączenie ich do cyklu produkcyjnego. Ekologia przede wszystkim!

 

 

Utylizacja odpadów niebezpiecznych w przemyśle

To nie tajemnica, że zdecydowana większość zakładów przemysłowych nie posiada możliwości na składowanie i unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych. Utylizacja odpadów niebezpiecznych własnym kosztem to za dużo – potrzebne jest wsparcie firmy partnerskiej, jak EKOSERWIS, która prowadzi recykling i przetwarzanie odpadów metodami R3 i R5 – respektowanymi w Polsce i skutecznymi. Odbiorcami są zakłady produkcyjne (automotive, farby, lakiery, petrochemia itp.), producenci farmaceutyków, kosmetyków, zakłady produkcji spożywczej i rolnej itp. To tony odpadów jak beczki, kanistry i opakowania z tworzyw sztucznych, które wymagają skutecznej metody unieszkodliwiania – utylizacja odpadów niebezpiecznych jest więc bardzo potrzebna.

 

Kompleksowa utylizacja odpadów niebezpiecznych w EKOSERWIS

Dla odbiorcy ważne jest profesjonalne, rzetelne, bezpieczne dla środowiska i oparte o stosowną dokumentację działanie z odpadami opakowaniowymi. Dlatego dość istotne jest znalezienie firmy, która obsłuży zakład przemysłowy w sposób kompleksowy. W pierwszej kolejności to dopracowana logistyka – odbiór odpadów niebezpiecznych oraz ich transport, gdzie firma docelowo przeprowadzi recykling i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych prowadzona jest w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Celem jest odzysk tworzyw sztucznych do dalszego wykorzystania w procesach przemysłowych oraz ograniczenie zagrożenia dla środowiska, jakim jest nadmierna ilość opakowań i odpadów niebezpiecznych.