Prężny rozwój przemysłowy ostatniego stulecia ma swoje konsekwencje – jedną z nich jest niebezpiecznie duża ilość tworzyw sztucznych, które emitujemy do środowiska. Aż około 90% wszystkich odpadów powstających w Polsce to odpady przemysłowe. Postanowiliśmy przybliżyć nieco dość charakterystyczną grupę odpadów 15 01 10*, czyli opakowania z tworzyw sztucznych. Dlaczego recykling odpadów niebezpiecznych jest dziś tak ważny?

Utylizacja i odbiór odpadów 15 01 10* – klasyfikacja


Klasyfikując odpady według obowiązujących standardów i norm, odnosimy się do wciąż aktualizowanego w Polsce prawa, w tym przede wszystkim ustawy o odpadach. Dzięki takiej klasyfikacji możemy wyodrębnić odpady niebezpieczne, które powinny być szczególnie traktowane, ze względu na potencjalne szkody dla środowiska i ludzi.

Wspomniane odpady 15 01 10* to opakowania z tworzyw sztucznych zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi lub zawierające ich resztki. W przemyśle tego typu odpady generowane są w setkach ton. Stąd recykling odpadów niebezpiecznych, który jest tak niezwykle ważny w aspekcie środowiskowym. Odpowiadają za niego wyspecjalizowane firmy, jak EKOSERWIS, przedsiębiorstwo o zasięgu ogólnopolskim.

Recykling i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych jest jednym z nadrzędnych celów polityki ekologicznej krajów członkowskich Unii Europejskiej. Różne grupy odpadów, a szczególnie opakowania z tworzyw sztucznych, jak zbiornik, kanistry czy beczki, mogą być dziś nie tylko składowane czy unieszkodliwiane, ale także odzyskiwane.

 

odibór i utylizacja 15 01 10*

Utylizacja i odbiór odpadów 15 01 10* – jakie odpady?


Maksymalizacja odzysku surowca z odpadów typu opakowania z tworzyw sztucznych jest możliwa dzięki skutecznej współpracy zakładów przemysłowych oraz firm odpadowych, jak EKOSERWIS. Prowadzone przez nie recykling i przetwarzanie odpadów w pewien sposób zamykają obieg tworzyw sztucznych w tym sektorze. Jakie to odpady? Jak już wspomnieliśmy, to przede wszystkim pojemniki i opakowania, które zawierają resztki substancji niebezpiecznych, jak kanistry, sięgające pojemnością nawet dziesiątek litrów.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych tego typu dotyczy między innymi producentów chemikaliów, leków i kosmetyków, przemysłu samochodowego, farb i lakierów, jak również dużego w Polsce sektora spożywczego i rolniczego, np. opakowania z tworzyw sztucznych po nawozach i środkach ochrony roślin. Jak nietrudno się domyślić utylizacja odpadów niebezpiecznych z tej grupy ma na celu uniknięcie emisji groźnych związków do wód i gleby.

 

 

Utylizacja i odbiór odpadów 15 01 10* – krok po kroku


Firma EKOSERWIS działa na terenie całej Polski, odbiór odpadów niebezpiecznych prowadzony jest z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska naturalnego. Firma oferuje transport odpadów niebezpiecznych (opakowań z tworzyw sztucznych), jak również opcję odbioru transportu organizowanego przez klienta w siedzibie, gdzie prowadzony jest recykling i przetwarzanie odpadów metodą R3 i R5.

Klienci otrzymują zwrotnie komplet dokumentów, stanowiących podstawę prawną w przypadku kontroli prawidłowości zarządzania odpadami przez przedsiębiorstwo produkcyjne.

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą przy odbiorze i utylizacji odpadów niebezpiecznych – opakowań z tworzyw sztucznych, zachęcamy do skorzystania zakładki „Kontakt” w serwisie OdbieramyOdpady.com.