Polityka prywatności dla użytkowników strony internetowej

OdbieramyOdpady.com

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed korzystaniem z naszej firmowej

witryny internetowej OdbieramyOdpady.com (dalej Serwisu) oraz przed udostępnianiem danych.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych

osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce, proszony jest o powstrzymanie się od

korzystania z tej witryny internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe

od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem,

przetwarzaniem i wykorzystywaniem. Polityka obowiązuje w stosunku do tej oraz wszystkich

innych witryn internetowych obsługiwanych przez lub w imieniu EKSOSERWIS w Janikowie.

Administratorem gromadzonych danych jest EKOSERWIS Marcin Łysiak ul. Prusa 15A, 88-160

Janikowo, NIP: 5562544742, REGON: 340162647, zwanym dalej na potrzeby niniejszej Polityki

Prywatności Administratorem Danych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem

Danych elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej: biuro@ekoserwis-cow.pl

Dane przetwarzane są do celów określonych w dalszej części dokumentu. Administrator Danych

nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji

międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie,

której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu

nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

EKOSERWIS deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo

przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób

trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą.

Informujemy, iż Użytkownik może kontaktować się z EKOSERWIS bezpośrednio (telefonicznie) lub

wchodząc na strony EKOSERWIS w celu zapoznania się z informacjami na temat organizacji, oferty

usług bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Niezależnie od powyższego, mogą

zaistnieć okoliczności, kiedy dane osobowe Użytkownika będą niezbędne do zrealizowania żądanej

usługi lub procesu. W takich przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności

udostępnienia oraz o sposobie wykorzystania danych, mając tym samym możliwość podjęcia

decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych.

Udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik

zainteresowany będzie zleceniem firmie EKOSERWIS realizacji określonej usługi (np.

przygotowanie oferty, przesłanie informacji na temat usługi lub produktu) lub też w sytuacji, w

której będzie on zainteresowany udziałem w procesie, bądź zdarzeniu (np. rekrutacja, udział w

konferencji). Wówczas Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie

formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe

będą gromadzone. W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe

 

osoby trzeciej, (np. współpracownika), EKOSERWIS poczytuje, iż Użytkownik ten dysponuje

stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.

Dane udostępnione przez Użytkownika w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez

EKOSERWIS tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Użytkownika usługi, przeprowadzenia

procesu, bądź organizacji uczestnictwa w zdarzeniu.

Pliki cookie i inne podobne technologie

EKSOSERWIS informuje, że w niniejszym serwisie internetowym używa mechanizmu plików

cookies. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w

plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone

są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies przeważnie zawierają nazwę strony

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz

indywidualny numer. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu

pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp, jest operator Serwisu tj. EKOSERWIS. Pliki cookies

mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 przystosowanie treści stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, a także

optymalizacja używania stron internetowych; pliki te pozwalają określić w szczególności typ

urządzenia Użytkownika Serwisu i zgodnie z nim wyświetlić stronę internetową,

dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu

korzystają ze stron internetowych; umożliwia to ulepszanie struktury i zawartości stron.

W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session

cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są

przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia

strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” to

pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach

plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Operator Serwisu informuje, że

ograniczenia stosowania plików cookies potrafią oddziaływać na niektóre funkcje dostępne na

stronach internetowych Serwisu.