Gospodarka odpadowa w 2021 r. związana jest z wielkimi wyzwaniami i oczekiwaniami społecznymi. Światowe rynki oparte są przecież na produkcji przemysłowej, która generuje olbrzymie ilości odpadów, w tym opakowań z tworzyw sztucznych i odpadów niebezpiecznych. Recykling i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych jest dziś gorącym tematem branżowym, chętnie swój głos zabiera także EKOSERWIS, jako firma specjalistyczna.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych – rynki?

We współczesnym świecie nie ma miejsca na półśrodki w gospodarowaniu odpadami. Nie wystarczy już sama segregacja i właściwe składowanie odpadów niebezpiecznych – należy właściwie z nimi postępować. Recykling odpadów niebezpiecznych jest tutaj kluczem – należy działać w ten sposób, by odpady opakowaniowe trafiały do wyspecjalizowanych jednostek, gdzie mogą w całości lub części podlegać przetworzeniu. Efekt? Tworzywa sztuczne trafiają ponownie do cyklu produkcyjnego. A warto wiedzieć, że odpady przemysłowe w Polsce to aż 90% wszystkich odpadów – jest więc nad czym pracować.

odpady niebezpieczne utylizacja

Zobacz także: Recykling R5

Recykling i przetwarzanie odpadów opakowaniowych metodą R3 i R5 to specjalizacja EKOSERWIS, usługa, z której korzystają przedsiębiorstwa produkcyjne w całym kraju. Jakie to firmy? Wiele odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych zawierających resztki tych odpadów lub nimi zabrudzonych, powstaje w zakładach produkcji samochodowej (automotive), jak również farb i lakierów, przemyśle chemicznym i petrochemicznym oraz branżach pokrewnych.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych opakowaniowych trafia także jako usługa do firm farmaceutycznych, kosmetycznych i chemicznych, gdzie wyzwaniem są opakowania z tworzywa zawierające resztki substancji chemicznych i półproduktów niebezpiecznych dla środowiska. Oczywiście olbrzymim generatorem, którego dotyczy recykling odpadów niebezpiecznych jest rynek spożywczy i rolniczy, znajdziemy tam miliony beczek, kanistrów, opakowań po nawozach, środkach ochrony roślin itp.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych w praktyce?

Proces jest mało skomplikowany od strony klienta, jednak aby zapewnić profesjonalne i bezpieczne usługi, przedsiębiorstwa jak EKOSERWIS musiały opracować doskonały system logistyczny oraz posiadać stosowne dokumenty środowiskowe. W pierwszej kolejności następuje odbiór odpadów niebezpiecznych od klienta, który zamówił recykling i przetwarzanie odpadów opakowaniowych. Następnie organizowany jest transport odpadów niebezpiecznych do miejsca ich przetworzenia. Etap ten może zorganizować zamawiający lub firma odbierająca odpady opakowaniowe.

Kolejnym, najistotniejszym krokiem jest recykling odpadów niebezpiecznych prowadzony w siedzibie jednostki odbierającej odpady. Recykling i przetwarzanie odpadów opakowaniowych odbywa się metodami R3 i R5 (zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującej ustawy odpadowej). Celem jest maksymalizacja odzysku tworzyw sztucznych i włączenie ich do ponownego użycia w procesach przemysłowych. Takie postępowanie z odpadami opakowaniowymi to szansa na zbilansowanie ilości tworzyw sztucznych na naszej planecie – krok zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Czytaj również: